За нас

Издателство “Нови Знания” е създадено през 1997 г. с цел издаване на учебна литература за средно професионално и висше образование. С помощта на висококвалифицирани учители и преподаватели, съобразно съществуващите учебни планове и държавни образователни изисквания, бяха издадени и одобрени от Министерството на образованието и науката редица учебници и учебни помагала за почти всички професионални направления и квалификационни нива в средното и висше образование в нашата страна.