Каталог

Химия и опазване на околната среда, 9. клас (+ OER), англ. език

Химия и опазване на околната среда, 9. клас (+ Безплатни Онлайн Ресурси), англ. езикАвтори:
д-р инж. Бойка Дойчева, ст. учител инж. Емилия Атанасова, ст. учител инж. Георги Чорев, ст. учител Росица Сотирова, ст. учител инж. Ева Янкова

Корична цена: 18,90 лв.
Страници: 128 стр.
Издание: 2020

Изтеглете безплатни материали от Безплатни онлайн ресурси за УЧЕНИЦИ
Химия и опазване на околната среда, 10. клас (+ Безплатни Онлайн Ресурси), англ. език

Химия и опазване на околната среда, 10. клас (+ Безплатни Онлайн Ресурси), англ. езикАвтори:
д-р инж. Бойка Дойчева, ст. учител инж. Емилия Атанасова, ст. учител инж. Георги Чорев, ст. учител Росица Сотирова, ст. учител инж. Ева Янкова

Корична цена: 18,90 лв.
Страници: 104 стр.
Издание: 2020

 Изтеглете безплатни материали от Безплатни онлайн ресурси за УЧЕНИЦИ
Периодична таблица с химични елементи, англ. език

Периодична таблица с химични елементи, англ. език

Периодична таблица с химични елементи, англ. език, лице и гръб.
Предприемачество

ПредприемачествоАвтори:
д-р инж. Бойка Дойчева, Александър Бичев

Корична цена: 11,90 лв.
Страници: 112 стр.
Издание: 2013

Съдържание
Бизнес комуникации

Бизнес комуникацииАвтори:
Деница Тенчева

Корична цена: 11.90 лв.
Страници: 88 стр.
Година: 2007

Съдържание
Учебна практика по обработка на материалите, 10. клас

Учебна практика по обработка на материалите, 10. класАвтори:
инж. Любинка Ангелова

Корична цена: 11.90 лв.
Страници: 128 стр.
Година: 2006

Съдържание
Екология и устойчиво развитие, 10. клас

Екология и устойчиво развитие, 10. класАвтори:
Соня Сиракова, проф. дхн Рахила Борисова

Корична цена: 11.90 лв.
Страници: 136 стр.
Година: 2005
Одобрено от МОН

Съдържание
Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)Автори:
инж. Атанаска Миленкова

Корична цена: 14.90 лв.
Страници: 80 стр.
Година: 2012

Съдържание
Градивни елементи, 9. клас

Градивни елементи, 9. класАвтори:
доц. д-р инж. Асен Гадавелов, инж. Румен Ананиев

Корична цена: 14,90 лв.
Страници: 176 стр.
Година: 2005

Съдържание
Електротехнически материали, 9. клас

Електротехнически материали, 9. класАвтори:
инж. Мария Гроздева

Корична цена: 11.90 лв.
Страници: 96 стр.
Година: 2004

Съдържание
Електротехника

ЕлектротехникаАвтори:
инж. Любен Ананиев, инж. Евгения Николова

Корична цена: 14,90 лв.
Страници: 208 стр.
Година: 2011

Съдържание