Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда, 8. клас (+ CD)

Химия и опазване на околната среда, 8. клас (+ CD)Автори:
д-р инж. Бойка Дойчева, проф. дхн Рахила Борисова

Корична цена: 9,60 лв.
Страници: 114 стр.
Издание: 2013

Съдържание

Учебното помагало е съобразено с програмата на МОМН
за СОУ в Р.България. В привлекателен и достъпен вид са
представени основните познания по предмета, като са
използвани възможностите на електронното обучение.

Помагалото се състои от книжно тяло и CD. Книжното
тяло е малко по обем и обхваща само нови знания.
Компакт дискът съдържа електронни материали за само-
подготовка: много въпроси, задачи с подробни решения,
тестове с отговори към всеки урок, по 6 проекта към
всяка глава, лабораторни упражнения, електронна христо-
матия с любопитни четива и полезни връзки към сайтове
в интернет.

Учебното помагало е одобрено със заповед
No. РД09-219/27.02.2013 г. на Министъра на
образованието, младежта и науката.